EN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNEMSEMEK HAREKET ETMEKTİR
Okyanuslar ve denizler dünyanın %70’ini oluştururlar. Dünyadaki oksijenin %28’i yağmur ormanları tarafından sağlanırken % 70’i deniz bitkileri tarafından üretilir. Giderek artan karbon salınımı ve buna bağlı olarak oluşan küresel ısınma deniz canlılarına zarar verir. Deniz kirliliği ve küresel ısınmaya neden olan faktörlerin yanı sıra denizde hayat, oksijen ve besin yetersizliğinden etkilenerek daha büyük problemlere yol açarlar.
Sürdürülebilir Hayata Geçiş
Dönüşüm kaçınılmazdır ve yat inşa endüstrisi var oldukça dünyaya daha çok zarar vermeye devam edilecektir. Biz, Mengi Yay Yatçılık ailesi olarak doğayı korumak maksadıyla, alt yapıya, AR-GE projelerine, elektrik ve hibrid tahrik sistemlerine ve karşılanabilir ağırlık-güç dengeli alt yapı ve hammadde yatırımlarına devam etmekteyiz. Bu ilkelere bağlılığımız daha inovatif ve sürdürülebilir mühendislik kapsamında yeni inşa edilen her tekneye firma vizyonu haline gelen düşünce anlayışı içerisinde nakledilecektir.
 
Doğaya Geri Dönüş veya Doğaya Saygı
Global ekonomiye destek olan, canlılara yaşam ortamı sağlayan ve su kaynaklarını koruyan ormanlar insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. 40 metre uzunluğunda bir yatın inşasında yaklaşık olarak 150 m³ ağaç kullanılmaktadır. Mengi Yay Yatçılık ailesi olarak yat inşası nedeniyle doğada oluşan ağaç miktarını azalmasını önlemek maksadıyla üretim süresince firmamız ve taşeron firmalarımız tarafından kullanılan ağaç miktarı kadar fidanı ait olduğu yer olan doğaya kazandırma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.