Şirket Politikamız
Mengi Yay Yatçılık olarak 1964’ten bu yana yatçılık sektöründe saygın, dürüst ve güvenilir hizmet veren firmamız;
 • Ürünlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalitede, işgücü, hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak, çevreye dost olarak üretmek,
 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürünler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederek hizmetimizde uygulamak,
 • Yaratıcılığı teşvik etmek ve bilgi birikimini her alanda eğitimlerle desteklemek,
 • Kalite bilincini arttırmak ve tüm yönetici ve çalışanları kaliteden ve her alanda verimlilikten sorumlu tutmak,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak entegre yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak, Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve tüketimini azaltıcı önlemler almak, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmak,
 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun ürünler üreterek sektörde öncü olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde ürün üretirken gerek çalışanlarımızın gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Ürün ve Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak,
 • Entegre yönetim sistemimizi performansının artırılması ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.